KDO BY MĚL PROSAZOVAT ZLEPŠENÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE??

12.04.2010 12:13

Minulý týden jsem se zúčastnila prvního z řady seminářů nového cyklu přednášek pro veřejnost pořádaného Psychiatrickou klinikou 1. Lékařské fakulty UK v Praze ve Vondráčkově posluchárně Psychiatrické kliniky VFN , Ke Karlovu 11, kde se nad společnými tématy sešli odborníci, v tomto případě lékaři -  psychiatři a uživatelé psychiatrické péče - pacienti a jejich blízcí. Zúčastnili se prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., přednosta kliniky, doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. a Jan Jaroš z o.s. KOLUMBUS. 

Seminář nesl název Duševní poruchy, agresivita a používání omezovacích prostředků. Hovořilo se však o mnoha dalších tématech. Na první místě jsou vždy peníze, takže je psychiatrie podfinancovaná či nikoli?? V poslední době sice došlo k navýšení dotací do zdravotní péče o duševně nemocné, ale dle zkušeností většiny uživatelů ještě né dostatečně. Nemocní a jejich blízcí by uvítali větší dostupnost a zastoupení komunitní a terénní péče.

Dále se probíralo působení terénních zdravotních sester,  které by měly v budoucnu pomáhat lidem s duševní poruchou k zapojení do běžného života, v pravidelném docházení k ambulatnímu psychatrovi apod. Vypadá to, že se podařil alespoň malý krůček ke zkvalitnění psychiatrické péče, ptáte se kde je háček,vaše tušení je bohužel správné. Terénní sestru  evidovanou jako zdravotncký personál(má kód), by měla platit zdravotní pojišťovna, ta z důvodu nulové poptávky z neznalosti nebo finančních nic takového nečiní.

Dalším témetem byla opět komunitní péče a její fungování v ČR. Mluvilo se též o nedostatečném až nulovém zahrnutí duševně nemocných do české legislativy. Zazněl zde i velmi výrazný hlas z řad zástupců rodičů lidí s duševní nemocí, které samozřejmě nejvíce tíží starost, "co bude s jejich dětmi až tady nebudou", jaká bude kvalita jejich života a hlavně kde budou žít?

Co mě nejvíce překvapilo byl závěr semináře, kdy došlo k vyustění všech témat do jedné jediné otázky, která je nadřazená všemu ostatnímu. KDO BY MĚL TYTO ZMĚNY PROSADIT A PROSAZOVAT? Kdo je v tomto případě hnacím motorem, hybatelem všeho? Možná vás to překvapí, ale odborníci z řad lékařů se shodli na tom, že komunita lidí s duševní nemocí a jejich blízkých! Je přece ohromná, vždyť jen 1% populace jsou schizofrenici, dalších 10% jsou lidé trpící depresí..., Tito lidé by  měli společnými silami přesvědčit politiky, pojišťovny, poslance a mnoho dalších, kteří na vyšších úrovních něco rozhodují. Odborníci pozapoměli na stigma, vytíženost blízkých, náročnost duševních nemocí a finanční tíseň většiny z nich. Takže se nic nebojte, spojte se a bojujte!