Odkazy

Odkaz na naši domovskou organizaci:   

Prvním odkazem je odkaz na Peči o duševní zdraví, z. s., při které naše Svépomocná skupina Polárník funguje https://www.pdz.cz/

Organizace svépomocného hnutí v psychiatrii v Pardubickém kraji:

Další dva odkazy jsou na dvě celorepublikové organizace, které jsou součástí svépmocného hnutí v psychiatrii a zároveň působí v Pardubickém kraji. Jsou to o. s. Kolumbus https://www.os-kolumbus.org/ a o. s. VIDA https://www.vidacentrum.cz/

  Další zajímavé odkazy:  

Osobní webové stránky známého českého psychiatra, popularizátora a ředitele nově vzniklého, resp. transformovaného Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech prof. Cyrila Höschla www.hoschl.cz/

Národní ústav duševního zdraví v Klecanech, bývalé Psychiatrické centrum Praha www.nudz.cz/ a jejich dva programy pro pacienty trpící psychotickým onemocněním, PReventivně EDUKAční program proti relapsu psychózy  www.nudz.cz/lecebna-pece/lecebne-programy/preduka/ a program ITAREPS, který je zaměřený na rozpoznání časných varovných příznaků relapsu psychotického onemocnění za využití moderních informačních a komunikačních technologií https://www.itareps.com/version.php

Adresář služeb organizací pomáhajících duševně nemocným https://www.vidacr.cz/wp-content/uploads/2014/02/Vida-Adresar-sluzeb-2014-web.pdf, 

Další odkazy jsou na zajímavé občanské združení působící v Plzeňském kraji, které má mnoho dobrých nápadu, je známé především svým Cirkusem paciento, o. s. Ledovec https://www.ledovec.cz/. Druhý odkaz je na jejich program pomoci studentům s duševním onemocněním https://www.normalnestuduju.cz/index.htm,

 Webové stránky plné informací o psychózách https://psychosy.cz/ a odkaz na stránky České psychiatrické společnosti https://www.psychiatrie.cz/

Pobočka o. s. Fokus v Hlinskuku https://www.fokusvysocina.cz/ a poslední odkaz je na svépomocnou skupinu fungující v Jeseníku nadeje.zahrada2000.cz/